Kursy English & Soft Skills

Young woman taking some language lesson online

Jeśli masz dość nauki z podręcznika, rozmów o tematach, które Ciebie nie interesują, jeśli chciałbyś uczyć się języka angielskiego jednocześnie zdobywając wiedzę o sobie samym, polepszając swoją komunikację, czy rozwijając kreatywność, zapraszam Cię na 3-miesięczny kurs English & Soft Skills.

Zajęcia odbywają się w małych 5-6 osobowych grupach w siedzibie Fundacji Start-up we Wrocławiu lub w 3-4 osobowych grupach online, raz w tygodniu po 90 min. Poza 4 spotkaniami grupowymi, każdy uczestnik raz w miesiącu spotyka się z lektorem indywidualnie (90 min.), omawiając założone cele i ich realizację lub pracując nad indywidualnymi potrzebami.

Co wchodzi w skład kursu?

Kurs English & Soft Skills obejmuje 24 godziny lekcyjne (12 x 90 min.) zajęć grupowych oraz 6 godzin lekcyjnych zajęć indywidulanych (6 x 45 min/ lub 3 x 90 min.), zadania domowe oraz kontakt mailowy w sprawie zadań. Wszystkie materiały są zawarte w cenie kursu. Pracujemy w zdecydowanej większości na materiałach autentycznych, odpowiednio przygotowanych do zadań na danym poziomie. Kurs rozwija wszystkie podstawowe umiejętności: mówienie, słuchanie, czytanie oraz pisanie, ze szczególnym naciskiem na mówienie.

Szczegółowy program może zostać dopasowany do potrzeb i zainteresowań grupy.

Przykładowe tematy na kursie English and Soft Skills

  • Personality types
  • Motivation & goal-setting
  • Social exposure and inner barriers
  • Creativity and problem solving
  • Time perspectives – the ability to learn from the past, enjoy the present and plan for the future
  • Communication – asking questions (open/ closed, direct/indirect)
  • Giving and receiving feedback

Co jest plusem takiego rozwiązania?

Chociaż zajęcia indywidualne dają najlepszą gwarancję dostosowania się do potrzeb uczącego się, nauka w grupie ma wiele zalet. Interakcja z innymi osobami ma ogromne znaczenie dla rozwoju naszego mózgu – ewolucyjnie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na nasz rozwój. W grupie możemy lepiej poznać siebie, przyjrzeć się temu jak funkcjonujemy i jak odbierają nas inni. Choć zajęcia z języka to nie trening interpersonalny, grupa, nawet mała, zapewnia większą różnorodność interakcji, umożliwia dyskusje w parach lub małych grupach i daje możliwość nawiązania relacji z kilkoma osobami. Zabieranie głosu w grupie wiąże się również z większą ekspozycją niż indywidualna rozmowa z lektorem. Dla wielu osób rozmowa z lektorem jest łatwiejsza pod kątem radzenia sobie ze stresem czy oceną innych –  i właśnie dlatego warto próbować pracy w grupie! W przyjaznej atmosferze pracujemy nad przełamywaniem swoich wewnętrznych barier.