Dlaczego language and confidence?

Business course
  • Co mówienie ma wspólnego z pewnością siebie?
  • Dlaczego trening asertywności może pomóc w mówieniu w języku obcym?
  • I po co uczyć się umiejętności miękkich po angielsku?

Język obcy, a pewność siebie

W mojej pracy jako lektor często słyszę, że osobom pewnym siebie i śmiałym nauka języka przychodzi łatwiej. Wydają się nie przejmować błędami, patrzą rozmówcy prosto w oczy i słowami lub rękami – they get their message across. Po prostu mówią.

Z drugiej strony może być też tak, że osoba dosyć śmiała nagle traci pewność siebie mówiąc w języku obcym. Nie znajduje słów lub, niepewna poprawności gramatycznej, wycofuje się, ścisza głos, utrudniając innym zrozumienie. Komunikacyjne niepowodzenia głęboko zapadają w naszą pamięć i mogą powodować stres przy każdej kolejnej próbie komunikacji.

Praca nad pewnością siebie i asertywnością, uświadomienie sobie i przyznanie sobie swoich praw jako osoby uczącej się języka obcego dla wielu osób jest momentem przełomowym – może pomóc odczarować złe doświadczenia w kontekście języka obcego, przestać przesadnie analizować poprawność lub po prostu otworzyć się i przemówić.

Asertywność to między innymi przyznanie sobie prawa do zabrania głosu – bez czekania na moment, kiedy będziemy mówić bezbłędnie, idealnie poprawnie. Tylko mówiąc i dając sobie prawo do popełniania błędów, możemy się rozwijać.

 

Total immersion language learning – nauka przez ,,zanurzenie” w języku

Metoda Total immersion polega na sytuacji, w której funkcjonujemy całkowicie w języku obcym. Oznacza to, że środowisko wokół nas jest obcojęzyczne – porozumiewamy się wyłącznie w języku docelowym, czytamy, słuchamy, zdobywamy wiedzę w języku docelowym. Zanurzenie się języku nie wymaga poziomu zaawansowanego – możemy efektywnie uczyć się w ten sposób już na poziomie A2. Tak jak w sytuacjach życiowych – skupiamy się na komunikacji, nie na teorii, co ogromnie podnosi motywację. Unikamy tłumaczenia i używania języka ojczystego. Ta metoda leży u podstaw kursów English & Soft Skills, a także warsztatów rozwojowych w języku angielskim.

By forgetting that we learn a language, we often learn the most effectively.